Aká bude výška nájomného v štátnych nájomných bytoch?

Oveľa menej peňazí za vlastnú strechu nad hlavou s pomocou štátu v porovnaní s úverom od banky. Výška regulovaného nájomného bude  závisieť od viacerých faktorov, okrem rozlohy bytu aj od polohy a regiónu, v ktorom sa bude byt nachádzať. Nájom bude o 30 až 50 percent lacnejší oproti komerčným nájmom,“ upresňuje vicepremiér Štefan Holý. 

To v praxi znamená, že ak v Bratislave stojí prenájom 2,5-izbového bytu 600 eur, tak rovnaký prenájom štátneho bytu by mal stáť od 300 do 400 eur. Vznikne akási cenová mapa, ktorá bude stanovovať „zastropované“ ceny nájomného v jednotlivých regiónoch, čo pravdepodobne bude až na úrovni okresov. 

Podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania z dielne Úradu podpredsedu vlády SR Štefana Holého by mohli bežní ľudia bývať v jedno-, dvoj- či trojizbovom nájomnom byte s mesačným nájmom, ktorý bude o desiatky percent nižší než trhové ceny. Vláda ustanoví nariadením vlády maximálnu výšku nájomného bez nákladov na prevádzku, údržbu, opravy bytového domu či energie.

Podľa výpočtov vicepremiéra Štefana Holého za trojizbový byt zaplatí domácnosť v Bratislavskom kraji približne 658 eur, v Trnavskom kraji 481 eur, v Žilinskom 456 eur, Prešovskom kraji 391 eur či 484 eur v Košickom kraji. „Navrhované sumy sú maximálne,“ vicepremiér Štefan Holý počíta s tým, že investori konečnú sumu ponúknu ešte nižšiu.

Model predpokladá, že regulované nájomné bude na úrovni maximálne 35% z celkového disponibilného príjmu domácnosti, čo je v súlade s odporúčaniami OECD. Energie a servisné poplatky (fond údržby a opráv) budú kalkulované individuálne. V nájomnom nebude zahrnuté parkovacie miesto. 

Regulované nájomné v tomto zmysle znamená, že výšku nájmu v bytoch štátom podporovaného nájomného bývania určí vláda nariadením (s prihliadnutím na regionálne rozdiely). Regulovaná výška nájmu bude súčasťou investičnej zmluvy, ktorú uzavrie štát prostredníctvom Agentúry s investičným partnerom. To znamená, že investičný partner sa podpisom investičnej zmluvy zaviaže zabezpečiť, aby prenajímateľ nájomných bytov dodržiaval výšku nájomného stanovenú nariadením vlády.

Nájomné bude podliehať indexácii, t.z. nájomné vláda nariadením zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Finálne ceny budú zohľadňovať reálne náklady v danom čase. Štát nebude dotovať nájomné zo štátnych peňazí. 

Úrad vicepremiéra zverejnil cenové mapy a stropy, koľko by ľudia mali platiť za jednotlivé byty v krajoch na Slovensku. Nájomné bude o 50 percent lacnejšie v štátom podporovanom byte, ako keby si niekto zobral hypotéku.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona