Architekt Pomeroy opäť navštívi Slovensko

Profesor Jason Pomeroy prijal pozvanie predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martina Hypkého a navštívi Slovensko v dňoch od 21. do 24. februára. Počas svojej návštevy má naplánovaných niekoľko stretnutí, konferencií a prednášok. 

Prvá návšteva architekta Pomeroya v tomto roku bude nadväzovať na minuloročnú konferenciu, ktorú organizoval náš úrad o Digitálnej dvojičke Slovenska. Účastníci vtedy ocenili pozitívny prínos projektu pre našu krajinu a občanov. Je v našom záujme zapojiť odbornú verejnosť do plánovaných procesov, preto v tom pokračujeme. Tento rok bude téma Stratégia digitálnej dvojičky Slovenska z pohľadu participácie tzv. štyroch sfér vplyvu: štát/ samospráva, priemysel, akademická obec a občianska spoločnosť. 

Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, ktorú budú tvoriť zástupcovia samospráv, priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti. Pre všetkých zúčastnených je pripravený interaktívny workshop s odbornou diskusiou so samotným profesorom Jasonom Pomeroyom a hlavnými predstaviteľmi nášho úradu. 

23. februára má naplánovanú pracovnú cestu predseda úradu Martin Hypký spolu so svojou delegáciou do Košíc, kde za zúčastnia stretnutia s predstaviteľmi TUKE a odborníkmi pracujúcimi na projekte „proof of conceptktorý je predmetom zmluvy o spoločnom výskume, uzatvorenej medzi ÚÚPV SR a TUKE. Stretnutie spolu s nimi absolvuje aj naša zahraničná návšteva, architekt Pomeroy, ktorý so zúčastnenými stranami kooperuje. 

Na záver svojej zahraničnej cesty má prof. Pomeroy naplánovanú prednášku pre študentov Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len TUKE). Témou budú Smart mestá, na ktoré je uznávaný architekt odborník. Vo svojej svojej televíznej relácii Smart Cities 2.0 objavuje takzvané „smart“ mestá na celom svete.

O celej štvordňovej návšteve vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach a webstránke.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona