Čo sa zmení s novým stavebným zákonom?

Možno ste si aj vy už položili otázku, čo mne osobne prinesie nová stavebná legislatíva, čo to pre mňa bude znamenať? 

Prinášame vám niekoľko dôležitých pozitívnych zmien, ktoré na vás čakajú. Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe nadobudnú účinnosť 1. apríla 2024.

Stavebné povolenie bude vydávať nový úrad

Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Budú pod neho spadať regionálne úrady, ktoré budú mať určený územný obvod pôsobnosti. Regionálnych úradov bude celkovo 8, so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vznikol 1. júna 2022 a predsedom nového úradu sa stal Martin Hypký,

Digitalizácia

Po novom tak stavebník nebude musieť tlačiť a odovzdávať niekoľko zväzkov papierových výkresov s projektovou dokumentáciou. Samotná digitalizácia sa začína už pri formulároch, ktoré súvisia so stavebným konaním až po projektovú dokumentáciu, ktoré budú len v elektronickej podobe. Pripravované zmeny v oblasti stavebného zákona okrem iného zrýchlia vybavovanie stavebných povolení vďaka digitalizácii.

Menej byrokracie

Súčasný zákon a prax sa vyvinuli do priveľkého množstva zmätočných procesov, čo vytvára priestor pre korupciu. Namiesto doterajších 84 zmätočných procesov bude iba 13, ktoré sú jednoznačné, transparentné a vďaka nim každý bude vedieť, kto má čo robiť, kto čo vydáva a čo treba kam predložiť. Navyše celý proces bude v elektronickom systéme, vďaka ktorému budú všetci účastníci vidieť, čo a kedy musia dodať a zároveň bude možná on-line kontrola celého procesu.

Jeden krát a dosť

To znamená, ak má štát nejaké dáta o občanovi, nebude ich musieť opätovne predkladať a ísť na stavebný úrad. Týmto ušetrí stavebník svoj čas a aj finančné náklady na výstavbu. 

Legalizácia čiernej stavby končí

Systém je nastavený takým spôsobom, že nebude právne možné postaviť a zlegalizovať čiernu stavbu ako takú. Taká stavba bude musieť byť povinne zbúraná a nikdy ju nepripojíte na siete – plyn, voda, elektrika,“ vysvetľuje podpredseda vlády SR Štefan Holý. Výsledkom bude nižší výskyt čiernych staviebpretože takáto čierna stavba bude len nepoužiteľná budova, ktorú bude navyše musieť stavebník na vlastné náklady zbúrať.

Zapojenie občanov do procesu

Ak sa len trochu zaujímate o svoje okolie, o miesto, kde žijete, tak bude určite pre vás dôležité, že po novom sa môžete aktívne zapojiť do akéhokoľvek procesu. Keď sa už začne stavať, väčšinou je neskoro pýtať sa či dožadovať sa zmeny. Oveľa dôležitejšie je rozmýšľať dopredu – plánovať. Preto nová stavebná legislatíva prináša úplne nové podmienky výstavby. Skončia sa nepriehľadné postupy, ktoré sú dlhodobo našou smutnou realitou.

Pozrite si krátke video ako sa zmení nový stavebný zákon:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona