Dekalóg populizmu a faktov

Spoločnosťou rezonuje desať najčastejších populistických tém týkajúcich sa zmien v stavebnej legislatíve. Prečo tieto témy vznikajú a sú predkladané ako verejná mienka? Aký dopad na ne bude mať zmena stavebného zákona? To vám predstaví náš Dekalóg populistických tém a faktov. 

Štát zoberie samosprávam (mestám a obciam) rozhodovanie o území.

Čierne stavby už nikto nebude môcť zastaviť.

Nový návrh spôsobí developerské eldorádo.

Prenesením kompetencie o územnom plánovaní na VÚC sa porušuje originárna samosprávna kompetencia.

Ktokoľvek si môže nakresliť územný plán a donútiť obec ju odsúhlasiť.

Občania sa nemôžu vyjadriť k tomu, čo sa bude stavať a čo nie.

Rozhodovať bude projektant platený developerom.

Investičný zámer má prednosť pred ochranou životného prostredia či záujmami obce.

Digitalizácia informačných procesov je otázna.

Zriaďuje sa zbytočný nový úrad a nejasná štruktúra verejnej správy.

Aktualizované dňa 3.3.2022 | Odpovede sú generické.