Čierne stavby už nikto nebude môcť zastaviť.

Ako je to dnes ?

Čierne stavby dnes vznikajú hlavne z dôvodu zložitých a dlhých procesov povoľovania alebo z dôvodu neznalosti, či arogantnosti stavebníka. Zároveň sa dnes dodatočne povoľujú takmer akékoľvek stavby a takmer žiadne čierne stavby sa neodstraňujú. Starostovia jednoducho už pri výkone tejto kompetencie nechcú ísť proti svojim voličom. Jednoducho vedia, že tých čiernych stavieb je veľa a otvorene postupovať diskriminačne by si nemohli dovoliť ani starostovia, tak v tejto téme nerobia nič.

Čo sa navrhuje ?

Návrh zákona odstraňuje systémovú príčinu čiernych stavieb – dlhé a nezrozumiteľné procesy. Systém bude nastavený tak, aby stavebník nebol nútený porušovať predpisy. Zároveň nebude možné dodatočne povoliť stavbu – stavebná inšpekcia nariadi odstránenie stavby bez povolenia. Zákon prináša aj opatrenia ako nepripojenie na siete, či zaťaženie pozemku ťarchou. Cieľom je nastaviť jasné a primerané pravidlá, aby ľudia neboli nútení stavať načierno a pri porušení pravidiel bude čierna stavba odstránená s vytvorením ťarchy na pozemok, kedy takýto pozemok nebude možné predať ani inak previesť.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona