Digitalizácia informačných procesov je otázna.

Ako je to dnes ?

Dnes tak pri územnom plánovaní, ako ani vo výstavbe nemáme žiadne jednotné informačné systémy, v ktorých by sa tieto procesy uskutočňovali. Všetky doterajšie pokusy stroskotali.

Čo sa navrhuje ?

V súlade s prioritami vlády týkajúcich sa digitalizácie, v rámci úprav procesov územného plánovania a výstavby je naplánovaná ich digitalizácia a automatizácia prostredníctvom nového informačného systému. Informačný systém bude pracovať so všetkými údajmi, ktoré sú potrebné za účelom územného plánovania a výstavby, vrátane oblasti životného prostredia a jednotlivých sietí. Zároveň tieto procesy budú mať svoje elektronické spisy vrátane procesu ich doručovania, inteligentné formuláre na všetky podania a stanoviská, úložisko projektovej dokumentácie, ale aj stavebný denník či zápis do katastra nehnuteľností, a to automaticky po vydaní kolaudačného osvedčenia. Dnes nie je jednoducho možné navrhovať optimálne procesy bez informatizácie, preto okrem prípravy legislatívy sa pracuje aj na architektúre tohto informačného systému a jeho spustenie je považované za základný benefit celej reformy.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona