Ktokoľvek si môže nakresliť územný plán a donútiť obec ju odsúhlasiť.

Ako je to dnes ?

Ak si dnes chcete postaviť rodinný dom na pozemku po rodičoch, ktorý sa nachádza na okraji obce, môžete sa obrátiť na obec so žiadosťou o zmenu územného plánu. Obvyklou praxou dnes je, že ak nie ste kamarát starostu alebo nikoho nepoznáte na obci, tak žiadosť je vložená do šuflíka a nikdy sa ňou obec nemusí zaoberať. Aj dnes samozrejme sú obce, ktoré tieto návrhy zaraďujú do zmien a doplnkov a komunikujú transparentne so všetkými subjektmi, ktoré takéto podnety dajú. Pravdou ale je, že v zákone neexistuje žiadna možnosť pre občana vynútiť si od obce, aby sa jeho podnetom zaoberala. Pričom práve preto, že sa neplánuje dobre, je takýchto žiadostí veľa a je aj veľký tlak na zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

Čo sa navrhuje ?

Zmeny a doplnky iných osôb budú skôr výnimočné, ak sa obec bude venovať územnému plánovaniu priebežne a zohľadňovať potreby rozvoja územia. Zároveň sa obec bude zaoberať podnetom každého. Rovnaké práva ako obec bude mať aj vlastník územia – t.j. prostredníctvom odborne spôsobilých osôb spracovať návrh ÚP dokumentácie, prerokovať ho so všetkými zúčastnenými a predložiť na zastupiteľstvo. Takéto právo nebude mať ktokoľvek. Zároveň budú existovať revízne postupy, ak zastupiteľstvo bezdôvodne nesúhlasí s prerokovaným a odsúhlaseným návrhom územnoplánovacej dokumentácie.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona