Rozhodovať bude projektant platený developerom.

Ako je to dnes ?

Dnes si stavebník platí projektanta resp. architekta za účelom prípravy požadovanej projektovej dokumentácie, pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre posudzovanie vplyvov ako aj pre ďalšie súvisiace procesy. Na Slovensku sa zároveň vyvinula taká prax, ktorá súvisí s tým, že nie sú jasne a vopred stanovené pravidlá, že existujú ľudia, ktorí dokážu povolenie vybaviť. Jednoducho dokážu chodiť v spleti pravidiel a požiadaviek konkrétneho stavebného úradu. Ak takúto osobu nemáte, znižuje sa vám pravdepodobnosť úspechu vašej žiadosti, minimálne môžete počítať s dlhšou lehotou.

Čo sa navrhuje ?

Nemožno spochybniť odbornosť, či aj dobrý úmysel tzv. inžinieringu pri výstavbe. Avšak ide o funkciu, ktorá sa aj v porovnaní so zahraničím na Slovensku vyvinula veľmi špecificky. V zahraničí je zodpovednosťou projektanta navrhnúť realizovateľnú stavbu v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, základnými požiadavkami na výstavbu a jej realizovateľnosti. V prípade nesúhlasu orgánu verejnej správy, napr. z dôvodu rozporu s podmienkami na ochranu pred požiarmi, jeho úlohou bude upraviť projekt alebo vyrokovať riešenie požadujúce ochranu verejného záujmu. Toto bude úloha projektanta. Stavebný úrad bude rozhodovať len o rozporoch, ktoré projektant nevedel odstrániť počas pripomienkovania stavebného zámeru. Návrh projektovej dokumentácie v súlade s pripomienkami, zákonmi a normami nie je úlohou stavebného úradu, ale projektanta. Projektant nebude rozhodovať namiesto stavebného úradu.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona