Štát zoberie samosprávam (mestám a obciam) rozhodovanie o území.

Ako je to dnes ?

Mestá a obce by mali územne plánovať, ale zároveň na základe preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby môžu rozhodovať územným rozhodnutím. Tento inštitút územného konania, ktorý v zahraničí neexistuje a u nás mal dočasne riešiť nepokryté územie územným plánom, stal sa nesystémovým riešením takmer pol storočia. Obce tak nepotrebovali územne plánovať, lebo vždy individuálne posudzovali každú stavbu, a to neraz aj za diskriminačných podmienok.

Čo sa navrhuje ?

Územné plánovanie (ÚP) je a aj ostáva ako originárna kompetencia miest a obcí. Nový zákon posilňuje inštitút ÚP a ukladá možnosť, ale aj povinnosť, využívať tento inštitút. Iniciovať proces bude môcť ale každý, koho podklad bude relevantný a kto splní podmienky. Rozhodnutie o územnoplánovacej dokumentácii však bude prináležať výhradne mestu alebo obci.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona