Digitálne dvojča Slovenska: vízia a ambícia novej stavebnej legislatívy na Slovensku

29. septembra sa konala prvá konferencia organizovaná Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. Témou bolo Digitálne dvojča Slovenska. Na úvod vystúpil predseda úradu Martin Hypký, ktorý predstavil víziu digitalizácie novej stavebnej legislatívy v podobe vytvorenia stratégie Digitálneho dvojčaťa Slovenska, motiváciu vytvorenia platformy a jej očakávané prínosy pre štát, samosprávu, priemysel, akademickú obec a občiansku spoločnosť. Konferenciu prišiel podporiť svojou aktívnou účasťou aj podpredseda vlády SR Štefan Holý. 

Ďalším prednášajúcim bol hlavný hosť profesor z Cambrigde univerzity Jason Pomeroy, architekt a urbanista, ktorý objasnil všetkých zúčastneným úlohu digitálneho dvojčaťa a Milota Sidorová, odborná garantka za územné plánovanie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorá sprevádzala účastníkov počas celého programu konferencie. 

Po prednáškach sa konal interaktívny workshop na tému Digitálne dvojča s odbornou verejnosťou, kde dostali zástupcovia samospráv, priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti 6 otázok: 

1. Prečo potrebujeme digitálne dvojča? (Existuje reálna potreba? Aký benefit prinesie občianskej spoločnosti, akademickej obci, Štátu/samospráve a priemyslu/biznisu?)

2. Ako by podľa Vás malo vyzerať digitálne dvojča? Aké úrovne dát by sme mali zbierať a integrovať do platformy digitálneho dvojčaťa? (kolaboratívna platforma, umožňujúca spoluvytvárať lepšie zastavané územia)

3. Aký to bude mať pre mňa prínos?

4. Aké zainteresované strany, tzv. kľúčoví stakeholderi, by mali byť súčasťou platformy digitálneho dvojčaťa?

5. Ktorá mestská časť/mesto by podľa Vás bolo vhodné na testovanie? Aká by to mala byť optimálna veľkosť testovacieho územia?

6. Čo je kľúčom k úspechu/ako sa nám podarí vytvoriť digitálne dvojča? Aké obmedzenia/prekážky vnímate pri dosiahnutí tohto cieľa?

Cieľom interaktívneho workshopu bolo otvoriť diskusiu a zdieľať pohľady, skúsenosti a odporúčania zúčastnených na tému Digitálne dvojča. Účastníci ocenili náš záujem o ich aktívny prístup a zapojenie do plánovaných procesov. Priaznivo prijali vznik Digitálneho dvojčaťa na Slovensku a takisto ocenili pozitívny prínos projektu pre našu krajinu a občanov.  O výsledkoch workshopu vás budeme informovať na našej webovej stránke. 

Fotogaléria z konferencie:

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona