Enviro 2022

11.-13. mája sa koná 6. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie ENVIRO 2022 v horskom prostredí Štrbského Plesa. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia, ochrany prírody a biodiverzity, či posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V stredajšom bloku bola jednou z tém Reforma v oblasti výstavby a územného plánovania, ktorú na konferencii predstavili odborníci na životné prostredie z Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo. Zúčastneným priblížili vzťahy územného plánovania k životnému prostrediu a východiská výstavby do budúcna s ohľadom na ochranu a vplyv na životné prostredie. 

Cieľom územného plánovania je ochrana a kvalita životného prostredia. Schválená územnoplánovacia dokumentácia bude zohľadňovať povinne záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie. Stavebníkom budú vopred jasnejšie stanovené podmienky a možnosti výstavby s ohľadom na ochranu a vplyv na životné prostredie.

Základnými princípmi reformy v oblasti výstavby a územného plánovania je posilnenie oblasti územného plánovania, zjednodušenie a skrátenie procesov, reflektovanie výziev spoločnosti ako napríklad univerzálne navrhovanie a nediskriminácia, ochrana životné prostredia a klimatické zmeny či zabezpečenie životných potrieb spoločnosti. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona