Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Vláda dnes schválila nové stavebné zákony

  • Dnešný zastaralý stavebný zákon z roku 1976 nahradia dva právne predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní.
  • Definitívne skončí dodatočná legalizácia čiernych stavieb.
  • Nové a prehľadné podmienky výrazne skrátia a sprehľadnia povoľovací proces a posudzovanie vplyvov.

Aktuálne platný stavebný zákon z roku 1976 bol mnohokrát novelizovaný. Kým doteraz o novom stavebnom zákone vlády len teoretizovali, súčasná vláda s kritickou situáciou pohla a pripravila zásadné zmeny. Hlavnou z nich je, že stavebný zákon v súčasnej podobe nahradia dva úplne nové právne predpisy. Sú nimi zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní.

Podpredseda vlády Štefan Holý vysvetľuje, že v praxi bude pre verejnosť najviditeľnejšou zmenou koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb. To už po novom jednoducho nepôjde a ak taká stavba vznikne, bude sa dať jedine zbúrať.

„Nemožnosť dodatočného povolenia spolu s nemožnosťou pripojenia na siete budú základným faktorom, aby sa do budúcna nestavali čierne stavby. Vlastníkovi bude reálne hroziť jej zbúranie a nebude možné pripojiť takúto nehnuteľnosť ani na inžinierske siete. Nezakúri a nezasvieti“.

Zmeny v pravidlách zároveň predpokladajú, že sa dnes prenesený výkon štátnej správy vráti späť na špecializovanú štátnu správu. Táto zmena výrazne pomôže aj odstraňovaniu čiernych stavieb, ktoré by mal zabezpečovať štát. Tým by sa mal odstrániť aj jeden z dnešných problémov samospráv, ktoré vo všeobecnosti majú problém so zabezpečením zdrojov na výkon rozhodnutia odstránením čiernej stavby.

V oblasti územného plánovania je podľa Štefana Holého cieľom výrazne posilniť tento inštitút ako základný nástroj rozvoja v území, a to aj zjednodušením procesu územného plánovania.

„Odstraňujeme územné konanie. To už v roku 1976 bolo navrhnuté len ako dočasný právny inštitút. Napriek tomu sa stalo ad hoc základným nástrojom rozvoja a povoľovania výstavby, čo ale viedlo k nevhodnému spôsobu riadenia územia a takmer nám vytlačilo samotné územné plánovanie. Chcem však zdôrazniť, že na druhej strane však vládou prijaté zmeny posilňujú vzťah k posúdeniu vplyvov na životné prostredie – proces posudzovania strategického dokumentu tzv. SEA sa stane pre územné plánovanie záväzným. Tým posilňujeme význam ochrany krajiny a životného prostredia pre naše aj budúce generácie pri plánovaní využívania územia.“

Ďalšou zásadnou zmenou bude, že z dnešných dvoch alebo až troch konaní pri stavbách, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov (tzv. EIA) bude musieť stavebník realizovať len jedno konanie o stavebnom zámere. Stavebný zámer bude stupeň projektovej dokumentácie, ku ktorému sa budú vyjadrovať dotknuté orgány, a ďalšie subjekty a účastníci konania z hľadiska vplyvov budúcej stavby navonok voči územnému plánu, prostrediu, krajine a susedom.

Veľkým problémom súčasnej úpravy je aj nejednotná a neprehľadná aplikácia stavebnými úradmi, ktoré sú dnes v prenesenom výkone na samosprávach. A to navrhovaná reforma odstraňuje – územné plány budú mať jednotnú metodiku ako aj zásady územného plánovania, ktoré budú jednoduchšie a prehľadnejšie.

„Územné plány budú jednou z vrstiev v plánovanom informačnom systéme. V ňom by malo prebiehať aj navrhovanie a schvaľovanie konkrétneho stavebného zámeru. Procesy budú vedené prehľadnejšie stavebník by mal na začiatku vedieť podmienky za ktorých či vôbec a ako môže stavať, verejnosť by zas mala mať k dispozície informácie o tom, čo sa kde plánuje a čo kde môže alebo má byť postavené,“ uzavrel podpredseda vlády Štefan Holý.

TU si môžete pozrieť reportáž televízie TA3 ku schváleným návrhom stavebnej legislatívy vládou SR. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona