Na Slovensku vzniká Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Na Slovensku vzniká od 1. júna 2022 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Predsedom nového úradu sa stáva Martin Hypký, ktorý doteraz pôsobil ako štátny tajomník podpredsedu vlády SR Štefana Holého a bol odborným garantom pri budovaní novej stavebnej legislatívy, ktorú v máji podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vzniká zatiaľ iba formálne. Postupne sa štruktúry úradu posilnia o realizačný tím, ktorý bude mať za úlohu utvoriť procesy, ktoré bude potrebné zaviesť do praxe k 1. januáru 2023. Následne sa úrad rozrastie, a to delimitáciou niektorých zamestnancov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva vnútra SR, nakoľko od 1. januára 2023 prejdú na úrad kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.

„Našou úlohou je prispôsobiť správanie úradu potrebám, ktoré nám prinášajú nové životné situácie. Aby sa historicky prvý krát stalo, že úrad je tu pre občana a nie naopak. A teda táto výzva nie je vybudovať úrad ale skôr vybudovať servisnú organizáciu pre občanov vo vzťahu k územnému plánovaniu a výstavbe,“ dodáva novovymenovaný predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký.

Dňom 1. júna 2022 nahradí Martina Hypkého vo funkcii štátneho tajomníka podpredsedu vlády SR Štefana Holého Peter Sekáč.

Peter Sekáč nadobudol bohaté pracovné skúsenosti ako finančný manažér v spoločnosti Odenberg Engineering a pokračoval na senior pozícii po jej začlenení do skupiny Tomra Sorting v roku 2011. Do svojho menovania za štátneho tajomníka pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie stratégie a plánovania na Úrade podpredsedu vlády SR.  

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona