V bežnej praxi doteraz nikdy nebolo, že by územný plán vytvárali ľudia, ktorí by boli integrálnou časťou obecného alebo mestského úradu. Obstarával prevažne tretími stranami, čiže bol outsourcovaný. Kompetencia tvorby územného plánu je v samospráve, ktorú si doteraz dostatočne a z rôznych dôvodov neplnila, keďže vyše 50% obcí územný plán nemá. Štát si v rámci preneseného výkonu štátnej správy berie späť výstavbu, metodiku a reguláciu územného plánovania. Štát vytvorí regulatív tvorby a metodiky územného plánovania, ale obstarávanie ostáva v pôsobnosti obcí a miest.

2022-05-18

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona