Určitá časť bytov by mohla byť prideľovaná aj v rámci sociálnej politiky štátu, kedy si aktuálna vláda vie určiť zvýhodňujúce kritériá pre podporu určitých sociálnych skupín, napr. podporu rodiny, mobility práce, zdravotne znevýhodnených, návrat zamestnancov zo zahraničia a podobne.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona