Najväčšia zmena sa týka elektronizácie konania – prínos z nej budú mať všetci aktéri, ktorí sa správali poctivo. Spisy sa nebudú môcť stratiť, systém bude sledovať lehoty, bude poukazovať na prieťahy. Systém bude postupne vyhodnocovať stále viac parametrov, ktoré možno automatizovane kontrolovať a bude tak nápomocný ako stavebníkovi, projektantovi, tak stavebnému úradu. Nastavené zastavovacie podmienky podľa územnoplánovacej dokumentácie budú jasne čitateľné a dopredu bude zrejmé. Ohlásenie drobnej stavby sa bude dať vybaviť len podaním ohlásenia a ak budete spĺňať všetky zastavovacie podmienky, prípadne budete mať potrebné stanoviská a ohlásenie bude úspešné, môžete večer potom čo ho podáte, začať ráno stavať takúto drobnú stavbu. Za významnú pozitívnu zmenu považujeme aj harmonizovanie procesov územného plánovania a procesov SEA a integrovanie konania o stavebnom zámere a konania EIA. Dnes máme územné konanie, konanie o EIA a stavebné konanie – tieto tri procesy zlúčime práve do jedného zlúčeného konania o stavebnom zámere a posúdení vplyvov na životné prostredie.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona