Ohlásenie drobnej stavby sa bude dať vybaviť veľmi jednoducho – iba podaním ohlásenia. Ak stavbár bude spĺňať všetky zastavovacie podmienky, prípadne bude mať potrebné stanoviská a ohlásenie bude úspešné, môže večer potom, čo ho podal, začať ráno stavať takúto drobnú stavbu. Čiže vecná podstata ohlasovania drobných stavieb sa nemení. Budú sa aj naďalej ohlasovať (čiže pôjde o zjednodušený postup „povolenia“ zhotovenia stavby). Vyzdvihnúť treba fakt, že ohlásiť drobnú stavbu bude možné plne elektronicky, prakticky z pohodlia domova, ohlásenie drobnej stavby príde do mailu stavebníkovi, ktorý úspešne drobnú stavbu ohlásil. Ohlásenie drobnej stavby písomne bude samozrejme umožnené tiež – písomnú formu ohlásenia garantujú prechodné ustanovenia až do r. 2028 a vyplýva samozrejme aj zo zákona o e-Governmente. Ohlasovanie drobných stavieb je upravené v § 48 zákona o výstavbe a zoznam drobných stavieb a drobných stavebných prác upravuje príloha č. 2 zákona o výstavbe.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona