Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Nie, pretože územné plánovanie ostáva naďalej ako originárna kompetencia samosprávy, zmena zákona ale prinesie efektívne nastavenie procesov obstarania územnoplánovacích dokumentácií. Navrhujú sa tiež zmeny, ktoré by mali obce motivovať k územnoplánovacej činnosti, pokiaľ chcú územie rozvíjať.

2021-04-26