Navrhovaná zmena prinesie určite menej byrokacie. Súčasný zákon a prax sa vyvinuli do priveľkého množstva zmätočných procesov, čo je priestor, kde sa dá korumpovať. Identifikovali sme 84 procesov a plánujeme ich zredukovať na 13, ktoré sú jednoznačné, transparentné a vďaka nim každý vie, kto má čo robiť, kto čo vydáva a čo treba kam predložiť. Navyše celý proces bude v elektronickom systéme, vďaka ktorému budú všetci účastníci vidieť, čo a kedy musia dodať a zároveň bude možná on-line kontrola celého procesu.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona