Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Našou ambíciou je dostať návrhy zákonov na jeseň do parlamentu. Podľa našich projekcií potrebujeme od schválenia zákona 6 až 12 mesiacov na to, aby sme ho vedeli postupne uvádzať do praxe. Zriadenie nového úradu a spustenie prípravy potrebných vykonávacích predpisov a metodík plánujeme k 1.1.2022.

2021-04-26