V oblasti územného plánovania dôjde k jednotnej metodike, ktorej výsledkom budú prehľadnejšie a čitateľnejšie územné plány. Systémová zmena bude aj v tom, že zrušením územného konania ako individuálneho nástroja bude úlohou samosprávy lepšie územne plánovať, čím bude nastavovať vopred podmienky, ale aj riešiť potreby a požiadavky verejnosti či developerov. Jednoducho povedané – poriadne a pozorne vypracovaný územný plán dá jasnú odpoveď na to, čo, kde a za akých podmienok môže stáť.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona