Sú nastavené tak, že keď sa stavebník dostane na nejakú križovatku, príde rozhodovanie, či niečo má, alebo nemá. Nestane sa, že odpoveď úradu „bude možno“ alebo „skúste a uvidíme“. Tiež lehoty na vyjadrenie sú fixné a striktné. Dnes to funguje tak, že donesiete projektovú dokumentáciu na stavebný úrad a čakáte, kedy si na vás nájdu úradníci čas. V novom systéme nahráte elektronický projekt a oslovíte všetky dotknuté úrady, pričom bude automaticky stanovená pre úrady lehota. Ak mesto vyhodnotí rozpor s územným plánom, tak so stavebným zámerom nebude súhlasiť. Ak stavebník prostredníctvom projektanta nevyrieši rozpory medzi dotknutými orgánmi, tak ich bude riešiť stavebný úrad. Opakovanie konaní o tom istom sa odstráni.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona