Predmetom návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe nie je certifikácia stavebných materiálov. Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pri výstavbe sa navrhuje zlúčenie konania o stavebnom zámere a posudzovania vplyvov. V jednom procese bude tak možné lepšie vyhodnotiť tieto vplyvy s ohľadom na stupeň posudzovanej dokumentácie a zároveň skrátením procesu sa eliminujú potenciálne zmeny súvisiace s dlhým procesom povoľovania.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona