Áno. Uľahčiť to mávydanie zásad jednotnej metodiky, budú sa robiť školenia pre samosprávu. Zároveň je záujem vytvoriť elektronický systém, ktorý by mal pomôcť prejsť procesom územného plánovania. U menších obcí je bariéra náklady na územný plán, takže vytvárame osobitný fond, z ktorého sa bude financovať územné plánovanie pre tieto menšie obce. Zjednodušene, na obciach zostane iba to, že si povedia čo chcú mať a zvyšok vybaví štát a ešte to za nich aj zaplatí.

2022-07-01

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona