Príjmy ľudí a celková ekonomická sila sa naprieč regiónmi líšia. Aj preto sa pre štátom podporované nájomné bývanie vytvorí cenová mapa, ktorá bude určovať ceny pre jednotlivé regióny tak, aby byty boli pre ľudí dostupné. Chceme tak zabezpečiť, aby sme pomohli, čo najviac ľuďom dostať sa k dostupnému bývaniu.

2022-06-22

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona