Dnes málokedy občania vedia, čo je vlastne prípustné postaviť v ich blízkosti a búriť sa začnú až v samotnom konaní alebo až keď sa začne stavať. Preto našim cieľom do budúcna je, viac informovať a vtiahnuť do procesu územného plánovania občanov. Preto si nemyslíme, že nový zákon o výstavbe limituje alebo dokonca znemožňuje uplatňovať práva vlastníkov susedných pozemkov alebo stavieb. Celá reforma v oblasti výstavby a územného plánovania má za cieľ zlepšiť podmienky výstavby, ktoré sú dnes už neprijateľné. A to nielen pre investorov a podnikateľský sektor, ale aj pre obyčajného stavebníka rodinného domu.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona