Najvýraznejším pozitívom navrhovanej reformy je, že nové konania sú postavené na elektronizácii procesov. Druhým pozitívom je zmena vo verejnej správe. Vo oblasti výstavby sa navrhuje špecializovaná štátna správa. V oblasti územného plánovania dôjde k jednotnej metodike, ktorej výsledkom budú prehľadnejšie a čitateľnejšie územné plány.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona