Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Samotné územné plánovanie ako bolo v prevažnej miere aplikované doteraz nezabezpečí obciam a mestám ani príjmy ani ekonomický udržateľné investície do verejnej infraštruktúry. Obec či mesto by mali investovať do rozvoja verejnej infraštruktúry, pričom nútenie stavebníkov do budovania infraštruktúry nie je správna cesta a ukladanie vyvolaných investícií ako aj podmienok, ktoré jednoducho nemôže splniť stavebník, lebo sa týkajú verejnej infraštruktúry jednoducho nebude možné. Zmena stavebného zákona tak určite vyvolá aj zmenu zákona o poplatku za rozvoj, ktorý bol zavedený práve na to, aby nahradil vyvolané investície. Otvoriť by sme chceli aj otázku transparentného nástroja dohody medzi stavebníkom a obcou či mestom, aby sa stavebník mohol podieľať na budovaní verejnej infraštruktúry v rámci systému bonusov, ktoré by za to stavebník mohol získať. Diskusia by sa mala tiež otvoriť na tému systému spoplatnenia zhodnotenia pozemkov, ktoré sa určia na zastavanie územným plánom, pričom práve takto získané financie by mohli tvoriť časť príjmov pre samosprávy, ktoré majú byť určené na budovanie verejnej infraštruktúry.

2021-04-26