Stavebné úrady sú jednak na samospráve v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Nie sú to štátnozamestnanecké miesta, tam sa nerobí presun ani delimitácia, vytvoria sa nové.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona