Prebranie kompetencií a čiastočné financovanie neznamená, že preberieme zo samosprávy aj zamestnancov. Zákon sa opiera o rozsiahlu digitalizáciu, ktorá zníži potrebu zásahu úradov a ich prítomnosť. Napríklad ohlášky a drobné stavby budú môcť byť procesované bez priameho zásahu úradníka, ak zhotoviteľ dodrží všetky zákonné postupy. Keďže postupy určí práve nový úrad, musí preto vzniknúť s predstihom. Počet zamestnancov vzhľadom na digitalizáciu sa zníži.

2022-05-18

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona