Zatiaľ úrad od 1. júna 2022 vznikne formálne, menovaním predsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu. Postupne sa úrad rozrastie o realizačný tím, ktorý bude mať za úlohu utvoriť procesy, ktoré budú potrebné zaviesť do praxe k 1. januáru 2023. Následne sa úrad rozrastie, a to delimitáciou niektorých zamestnancov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva vnútra SR. Nakoľko od 1. januára 2023 prejdú na úrad kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. Potom „beží“ legisvakančná lehota a tá od 1. apríla 2024 anticipuje, že stavebná legislatíva bude v platnosti. Na to, aby bolo možné podľa nej pracovať, treba vytvoriť nový informačný systém, o ktorý sa zákon opiera. K aprílu 2024 budú musieť byť v účinnosti aj všetky legislatívne zmeny, vrátane vykonávacích predpisov.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona