Jednotný informačný systém Urbion, vďaka ktorému sa budú všetky stavebné procesy zhromažďovať na jednom mieste, bude spustený k 1. aprílu 2024. Procesy sa plne digitalizujú do 1. januára 2028 a funkcionality budú v intenciách, ktoré zákon popisuje.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona