Na projekte štátneho nájomného bývania prebieha aktívna práca už dva roky. Počas tohto obdobia sa viedla sériu pracovných stretnutí s relevantnými subjektmi a rokovaní naprieč rezortmi.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona