Podľa našich projekcií potrebujeme od schválenia zákona 6 až 12 mesiacov na to, aby sme ho vedeli postupne uvádzať do praxe. Nevyhnutnou podmienkou bude spustenie prípravy potrebných vykonávacích predpisov, zriadenie nového úradu a informačného systému. Účinnosť navrhujeme od 1. januára 2024.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona