Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Sú nastavené tak, že keď sa stavebník dostane na nejakú križovatku, príde rozhodovanie, či niečo má, alebo nemá. Nestane sa, že odpoveď úradu bude možno alebo skúste a uvidíme. Tiež lehoty na vyjadrenie sú fixné a striktné. Dnes to funguje tak, že donesiete projektovú dokumentáciu na stavebný úrad a čakáte, kedy si na vás nájdu úradníci čas. V novom systéme nahráte elektronický projekt a oslovíte všetky dotknuté úrady, pričom bude automaticky stanovená pre úrady lehota. Ak mesto vyhodnotí rozpor s územným plánom, tak so stavebným zámerom nebude súhlasiť. Ak stavebník prostredníctvom projektanta nevyrieši rozpory medzi dotknutými orgánmi, tak ich bude riešiť stavebný úrad. Opakovanie konaní o tom istom sa odstráni.

2021-04-26