Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Sériou zmien zahŕňajúcich odstránenie duplicity konaní a kompletnou elektronizáciou procesov bude možné lehotu potrebnú na získanie stavebného povolenia pre rodinné domy a malé bytové domy skrátiť na 40 pracovných dní.

2021-04-26