Táto lehota začne plynúť odo dňa, kedy bude stavebnému úradu predložená kompletná dokumentácia.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona