Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Táto lehota začne plynúť odo dňa, kedy bude stavebnému úradu predložená kompletná dokumentácia.

2021-04-26