Po mnohých diskusiách s veľkými zamestnávateľmi zo súkromného, ako aj štátneho sektora vieme, že o nájomné bývanie, resp. príspevok naň je veľký záujem. Už v súčasnosti vynakladajú zamestnávatelia na dopravu alebo ubytovanie v ubytovniach s nízkym štandardom až stovky eur mesačne na jedného zamestnanca, pričom tieto výdavky neriešia štrukturálne problémy, nízku mobilitu práce a nezabezpečujú podporu rodín. Podobné výdavky sú častokrát jedinou možnosťou, ako udržať alebo získať chýbajúcich zamestnancov.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona