Jedným z cieľov pripravovanej zmeny je posilniť postavenie a funkciu územného plánovania ako jedného zo základných nástrojov rozvoja územia. Zjednodušenie a sprehľadnenie v oblasti územného plánovania by malo napomôcť tomu, aby sa územné plánovanie viac a lepšie využívalo. Cieľom je tiež, aby sa viac integrovalo s hospodárskym a sociálnym strategickým plánovaním.

2022-03-03

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona