Pri takom silnom aktuálnom dopyte po bytoch, nedostatočnej ponuke a historicky veľkej preferencii osobného vlastníctva (osobné vlastníctvo na Slovensku presahuje 91%) sa nedá predpokladať, že v prípade zavedenia štátom podporovaného nájomného bývania dôjde k zastaveniu predaja bytov do súkromného vlastníctva.

2022-04-07

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona