Nový stavebný zákon je v druhom čítaní

Dnešný zastaraný stavebný zákon majú nahradiť dva právne predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. Úplne nová legislatíva by mala reagovať na súčasné výzvy a priniesť zefektívnenie stavebného a územnoplánovacieho procesu. Urýchliť by sa malo aj povoľovanie nových stavieb.

Dnes, 26. apríla 2022 budú predložené na programe 60. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky návrhy zákonov ich predkladateľom, podpredsedom vlády SR Štefanom Holým. 

„Zmena stavebného zákona má priniesť skrátenie povoľovacích procesov, zlepšenie fungovania stavebných úradov  a zníženie byrokracie,“ uviedol podpredseda vlády Štefan Holý.

 

Čo sú zásadné zmeny novej stavebnej legislatívy?

  • rekodifikácia oblasti územného plánovania, 
  • digitalizácia stavebného konania, 
  • prepojenie s elektronizáciou verejnej správy,
  • zriadenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy pre územné plánovanie a výstavbu.
 
„Chystáme sa posilniť inštitút územného plánovania. Územné plánovanie by sa malo stať základným inštitútom tak, aby si vedeli obce a mestá naplánovať rozvoj vo vlastnom území,“ komentoval Štefan Holý. K tomu by mala byť vytvorená jednotná metodiku a jednotné zásady územného plánovania čo bude znamenať, že územné plány miest a obcí budú mať jednotnú štruktúru. Tým, že budú mať samosprávy priestor sa rozhodnúť aká bude funkcia daného územia a akú infraštruktúru je k tomu potrebné pripraviť, zníži sa možnosť rozhodovania jednotlivých úradníkov samostatne, pretože pravidlá budú nastavené jasne a zrozumiteľne.

O všetkých aktuálnych informáciách vás budeme informovať na našej webstránke. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona