Nový stavebný zákon uľahčí boj s čiernymi stavbami

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradia takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976. Národná rada SR ich na konci apríla odsúhlasila a 13. mája 2022 ich podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová

Legalizácia čiernej stavby sa skončí. Systém je nastavený takým spôsobom, že nebude právne možné postaviť a zlegalizovať čiernu stavbu ako takú. Taká stavba bude musieť byť povinne zbúraná a nikdy ju nepripojíte na siete – plyn, voda, elektrika,“ vysvetľuje podpredseda vlády SR Štefan Holý. 

Výsledkom bude nižší výskyt čiernych stavieb, pretože takáto čierna stavba bude len nepoužiteľná budova, ktorú bude navyše musieť stavebník na vlastné náklady zbúrať. „Ak nezaplatí, tak sa automaticky zriaďuje záložné právo na pozemok resp. na ďalší majetok dotyčného stavebníka a dôjde k predaju. Nápad postaviť čiernu stavbu s vysokou pravdepodobnosťou skončí s tým, že stavebník príde o pozemok a navyše ho nikdy nebude môcť zlegalizovať,“ dodáva.  

Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov, ktoré mali obce, prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. V oblasti územného plánovania je podľa vicepremiéra Štefana Holého cieľom výrazne posilniť tento inštitút ako základný nástroj rozvoja v území, a to aj zjednodušením procesu územného plánovania.

Táto zmena výrazne pomôže aj odstraňovaniu čiernych stavieb, ktoré by mal zabezpečovať štát. Tým by sa mal odstrániť aj jeden z dnešných problémov samospráv, ktoré vo všeobecnosti majú problém so zabezpečením zdrojov na výkon rozhodnutia odstránením čiernej stavby.

„Treba si uvedomiť, že čierne stavby nie sú len vily nespratníkov, ale aj stavby infraštruktúrne, kedy si naši predchodcovia za čias bývalého režimu nerobili veľké starosti s tým, aby mali stavebné povolenie – napríklad cesty, železnice a ďalšie infraštruktúrne stavby, z ktorých množstvo neprejde testom legálnej stavby už len z dôvodu, že sú postavené na pozemkoch, ktoré nie sú vysporiadané. Jednoduchý recept zbúrajme každú čiernu stavbu by viedol k tomu, že by sme nemali po čom jazdiť,“ dodáva na záver podpredseda vlády SR Štefan Holý. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona