Stretnutie s predsedami samosprávnych krajov a primátormi krajských miest Slovenskej republiky

6. mája 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie podpredsedu vlády Štefana Holého a štátneho tajomníka Martina Hypkého s predsedami samosprávnych krajov (Združenie SK8) a primátormi krajských miest (Združenie K8).

Témou stretnutia bolo „Postavenie samosprávy v navrhovanej reforme územného plánovania a výstavby.“ 

 

Zmeny v oblasti územného plánovania a výstavby je nevyhnutná pre ďalší rozvoj našej krajiny. Nielen preto, že aktuálny stavebný zákon je z roku 1976, ale najmä preto, že konania, postupy, ale aj princípy na ktorých je postavený jednoducho nie sú vhodné pre dnešnú spoločnosť a tiež preto, že aj samotná prax sa realizuje odlišne od zákonnej úpravy.

Cieľom dnešného stretnutia bola diskusia o vzťahoch, problémoch a názoroch tak z pozície samosprávnych krajov ako aj z pozície krajských miest práve v oblasti územného plánovania. Takáto diskusia v našej spoločnosti doteraz chýbala a chýbajú teda aj vydiskutované návrhy na ich riešenia. Touto diskusiou vytvárame priestor hovoriť otvorene o problémoch, ktoré súčasné nastavenie má, hľadať riešenia, ktoré by sa dali uplatniť aj v rámci navrhovanej reformy stavebného zákona.

Na úvod rokovania s predstaviteľmi SK8 a K8 uviedol podpredseda vlády SR Štefan Holý, že územné plánovanie si zaslúži posilnenie svojho postavenia a významu v spoločnosti a chápe ho „ako základný nástroj rozvoja a ako činnosť, ktorej je potrebné sa kontinuálne venovať. Tak pre mestá ako aj pre kraje by mali byť ich územnoplánovacie dokumentácie základným nástrojom rozvoja.“

Zo stretnutia vystali štyri najpálčivejšie témy:

  1. otázka postavenia územného plánovania v spoločnosti a významu pre samosprávne kraje či mestá;
  2. vzťah medzi stupňami územnoplánovacej dokumentácie kraja a miest a obcí v danom kraji;
  3. určenie kompetencií kraja v procese prípravy svojich územných plánov v kooperácii s mestami a obcami, ako aj úlohy zabezpečiť potrebnú koordináciu na území kraja;
  4. hľadanie riešení pre situácie, keď má obec obmedzené možnosti konania.
 
Fotogaléria:
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona