Pracujeme na tvorbe vyhlášky zákona o územnom plánovaní

Každá obec na Slovensku má mať svoj vlastný územný plán, ktorý ju bude rozvíjať. Územné plánovanie je potrebné pre udržanie poriadku a nastavenie pravidiel, jednak preto, aby bol rozvoj obce spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. Avšak v súčasnosti nemá územný plán skoro 50 percent obcí na Slovensku a práve tento problém pomáha riešiť vyhláška zákona o územnom plánovaní. 

V týchto dňoch prebiehajú stretnutia pod vedením podpredsedníčky pre oblasť územného plánovania Miloty Sidorovej k vyhláške, ktorá hovorí o tom ako bude vyzerať budúcnosť územných plánov a nastavuje ako dokumenty k územnému plánovaniu vyzerajú a čo v sebe obsahujú. Toto je predpoklad k úspechu nielen toho, aby každá obec mala svoj územný plán, ale aby sa aj jasne nastavil informačný systém.

Uskutočnili sa už 3 stretnutia s relevantnými aktérmi zo štátneho sektora, súkromného sektora a samosprávy. Výstupom zo stretnutí bude analýza a spracovanie pripomienok jednotlivých zúčastnených formou online formulára, ktorý je k dispozícii na vyplnenie do 5. decembra 2022. Následne budú dáta a pripomienky spracovávané, analyzované a vyhodnocované v rámci internej pracovnej skupiny. Vyhláška by mala ísť do MPK začiatkom budúceho roka.

Predstavitelia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR považujú stretnutia za veľmi konštruktívne a pozitívne prijaté odbornou verejnosťou.

Pozrite si fotogalériu zo stretnutí dvoch pracovných skupín (súkromný sektor, samosprávy):

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona