Predseda Martin Hypký navštívil konferenciu Design Green!

Pomeroy studio oslavuje 10. výročie veľkolepou konferenciou Design Green! s množstvom workshopov, rozhovorov a prednášok s lídrami stavebného prostredia. Pozvanie na konferenciu prijal predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Martin Hypký.

Táto celodenná konferencia, ktorá sa konala 19. septembra 2022 v Singapure sa snaží spolu s vedcami a odborníkmi priniesť udržateľnosť, sociálne, ekonomické a environmentálne parametre širšiemu publiku. Na podujatí sa snaží Pomeroy Studio demonštrovať niektoré z iniciatív kruhového dizajnu, ktorých jadrom je „5r“ (reducing, re-using, recycling, rethinking, repurposing).

Profesor Jason Pomeroy bol v máji 2022 na návšteve Slovenska na základe pozvania podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Počas svojej návštevy mal naplánovaných niekoľko stretnutí, pracovných rokovaní a prednášok o udržateľnosti a urbanizme, či digitalizácii. Od 1. júna 2022, kedy vznikol Úrad pre územné plánovanie a výstavu SR sa v spolupráci naďalej pokračuje, nakoľko Jason Pomeroy je uznávaný urbanista, architekt, akademik a jeho odborné skúsenosti sú pre nás prínosné v naplánovaných projektoch pre udržateľný rozvoj Slovenska. Na jeho návštevu a odborné vystúpenia sa môžeme tešiť opäť už teraz na jeseň 2022.

Jason Pomeroy je viacnásobne ocenený architekt, akademik a autor mnohých publikácií. Rovnako je považovaný za jedného zo svetových lídrov v oblasti trvalo udržateľného dizajnu a architektúry. Založil spoločnosti Pomeroy Studio, Jason Pomeroy Architects a Pomeroy Academy so sídlom v Singapure, ktoré sú zamerané na udržateľný urbanizmus, architektúru, dizajn, vedu a výskum. Kariérne pôsobí v Európe, Ázii a na Blízkom východe, k jeho významným projektom patria kritikmi uznávané zelené mestá, budovy a krajiny, vrátane prvého domu s nulovou uhlíkovou stopou v Ázii a indonézskej „Silicon Valley“.

O priebehu konferencie Design Green! budeme informovať v ďalšom článku počas tohto týždňa a aj na sociálnych sieťach.

Stavebný zákon 2021
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona