Prehľad rokovaní so subjektmi k pripravovanému návrhu stavebného zákona

V roku 2021 sme začali s rokovaniami súvisiacimi s navrhovanými zmenami stavebného zákona so subjektmi. Predmetom rokovaní bolo predstavenie plánovanej zmeny v oblasti stavebných predpisov a identifikovanie spoločných tém, najmä: 

 • otázka dotknutých predpisov, ktoré sú v kompetencii vášho rezortu,
 • otázka postavenia špeciálnych stavebných úradov,
 • otázka špeciálnych stavieb resp. stavieb, ktoré budú potrebovať odlišnú úpravu od všeobecných pravidiel,
 • postavenie dotknutých orgánov a forma a obsah záväzných stanovísk ako aj spôsob riešenia rozporov, ktoré vzniknú so záväzným stanoviskom v procese,
 • verejné registre v pôsobnosti rezortu, ktoré by mohli byť súčasťou informačného systému územného plánovania a výstavby.

 

Február:

V druhej polovici februára sme rokovali jednotlivo za účasti predstaviteľov všetkých ministerstiev:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 

Marec:

V priebehu marca sme mali rokovania so subjektmi:

 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Slovenská aliancia moderného obchodu
 • Asociácia priemyselných zväzov
 • Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Slovenská banková asociácia
 • Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Klub 500
 • Orange Slovensko, a.s.
 • O2 Slovakia, s.r.o.
 • Slovak Telecom, a.s.
 • AmCHam
 • AussenwirtschaftsCenter Bratislava, WKO (Oficiálna Rakúska obchodná komora)
 • Slovensko – nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Francúzsko – slovenská obchodné komora
 • Britská obchodná komora v SR
 • Slovenská advokátska komora
 • Generálna prokuratúra
 • Via Iuris
 • Slovenská pošta
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Slovenská komora architektov
 • Združenie SK8
 • Slovak Investment Holding
 • Združenie miest a obcí Slovenska
 • Mesto Bratislava
 • Volkswagen Slovakia
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Strabag s.r.o.
 • MiddleCap Group
 • Inštitút urbánneho rozvoja
 
Apríl:
Počas apríla sme mali rokovania so subjektmi:
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • Únia podnikových právnikov Slovenskej republiky
 

Štátny tajomník Martin Hypký sa zúčastnil 24. apríla 2021 na online zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde predstavil pripravované zmeny v stavebnom zákone a ako sa dotknú tejto skupiny obyvateľstva. 

Rokovania prebehli počas prvého kvartálu roka 2021 aj s ďalšími subjektmi: 

 • Protimonopolný úrad
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Slovenská technická univerzita
 

AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCE ROKOVANIA NÁJDETE TU. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona