Pri príprave vykonávacích predpisov myslíme aj na prostredie bezbariérovosti na Slovensku

Dnešný zastaralý stavebný zákon nahradia dva právne predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. Oba návrhy zákonov schválila vláda a takisto prešli prvým čítaním v parlamente.

V nadväznosti na schválenie oboch návrhov sa začalo s prípravou vykonávacích predpisov. Vytvárame pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať na ich príprave a nastavia organizáciu práce. 

Jednou z takýchto pracovných skupín je skupina na prostredie bezbariérovosti do ktorej sme prizvali k spolupráci členov z občianskeho združenia Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram. 

Táto pracovná skupina je zriadená, aby sme nastavili potrebné zmeny, ktoré sú nutné k bezpečnej mobilite a preto vítame účasť na spolupráci v tomto poradnom orgáne. 

 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona