Pracovné stretnutie s prezidentkou Slovenskej republiky

Podpredseda vlády SR sa stretne k reforme stavebného zákona s prezidentkou SR 9. júna 2021 o 16.00 a predmetom stretnutia bude objasnenie a predstavenie nového stavebného zákona, vďaka ktorému dôjde k urýchleniu procesov stavebného konania a navyše má záujem sledovať v čo najväčšej miere verejný záujem.

Prezidentka SR víta reformu stavebného zákona a považuje za nanajvýš dôležité, aby sa povoľovacie procesy v stavebnom a územno-plánovacom konaní zrýchlili a zjednodušili, a preto prijala jeho záujem stretnúť sa k uvedenej problematike.

Cieľom podpredsedu vlády SR je, aby nová legislatíva priniesla:

  • zefektívnenie procesov výstavby a územného plánovania;
  • transparentnosť, prehľadnosť a dostupnosť dát;
  • odstránenie nezmyselných a zbytočných konaní;
  • minimalizáciu korupčného správania v procesoch rozhodovania;
  • zamedzenie výstavby čiernych stavieb.
 

Z uvedených cieľov je zrejmé, že legislatívna zmena s ktorou prišiel podpredseda vlády SR má priniesť kooperáciu medzi štátom a samosprávou v originárnych kompetenciách. Táto súčinnosť má priniesť posilnenie kompetencií miest a obcí v územnom plánovaní. A o tomto fakte chce podpredseda vlády ubezpečiť aj pani prezidentku na pracovnom stretnutí a informovať ju o jeho záujme kooperovať so všetkými dotknutými subjektmi v podobe otvorenej diskusie. Aj aktuálne po ukončení medzirezortného pripomienkového konania sa zúčastňuje rady rokovaní v rámci rozporových konaní.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona