25. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Na programe 25. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa uskutočnilo 8.6.2021, bola aj téma prípravy navrhovanej reformy v oblasti výstavby a územného plánovania. Na zasadnutí boli vznesené mimovládnymi organizáciami pripomienky a námietky k navrhovaným zákonom, ktoré smerovali najmä k účasti verejnosti, nejasnému nastaveniu procesov, rizikám súvisiacim so systémovými zmenami napr. rozhodovanie o národných kultúrnych pamiatkach, či procesom prípravy návrhov zákonov. Na tieto pripomienky reagoval v zastúpení pána podpredsedu vlády SR jeho štátny tajomník Martin Hypký, a to najmä informáciami o systémovom nastavení, ale aj zmenách, ktoré sú už výsledkom prebiehajúceho vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. 

Podpredseda vlády SR si váži záujem mimovládnych organizácií o navrhovanú reformu stavebného zákona a aj z tohto dôvodu padla na zasadnutí ponuka na spoluprácu. Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie prijala zároveň uznesenie osloviť pána podpredsedu vlády SR Štefana Holého na rokovania so zástupcami Komory MNO pred predložením zákonov na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR. Stretnutie s Komorou mimovládnych neziskových organizácií by sa tak mohlo uskutočniť už počas budúceho týždňa. 

O ďalšom priebehu k pripravovanej reforme stavebného zákona Vás budeme informovať na našej stránke v sekcii Aktuality. 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona