Pracovné stretnutie so zástupcami krajov z odboru územného plánovania

V utorok, 18. mája sa uskutoční pracovné stretnutie s odborníkmi na územné plánovanie za Združenie samosprávnych krajov SK8. Témou stretnutia bude riešenie problémov s ktorými sa samosprávne kraje stretávajú v oblasti územného plánovania, ktoré súvisia najmä s absenciou územných plánov v rámci území vyšších územných celkov, keďže viac ako 50 % územia Slovenskej republiky nemáme pokryté. Táto skutočnosť spôsobuje problémy súvisiace s úlohami VÚC najmä v oblasti mobility a je potrebné aby nový návrh reflektoval aj na tento problém.

Spoločne hľadáme riešenia, ktoré by sa odzrkadlili v pripravovanej reforme stavebného zákona.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona