Rokovanie s členmi Hospodárskej a sociálnej rady SR o stavebnom zákone

Na neformálnom stretnutí podpredsedu vlády Štefana Holého a štátneho tajomníka Martina Hypkého so zástupcami Hospodárskej a sociálnej rady SR a Americkej obchodnej komory, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2021, bola predmetom aj informácia o stave prípravy a zapracovávania pripomienok k návrhom pripravovaných dvoch stavebných zákonov. Oba návrhy zákonov sú aktuálne v štádiu úprav. Najdôležitejšie úpravy v územnom plánovaní sa týkajú dohôd medzi úrovňami samosprávy, teda medzi obcami, mestami a samosprávnymi krajmi. Druhou témou, ktorá sa precizuje je nastavenie inštitútu územného plánu mikroregiónu, ktorý má pomôcť zlepšiť územné plánovanie na Slovensku najmä v oblastiach prirodzene vytvoreného mikroregiónu napríklad z dôvodu cestovného ruchu ale aj v oblastiach, ktoré dnes nie sú pokryté územnými plánmi. V oblasti výstavby sa zapracovávajú pripomienky, ktoré sa týkajú precizovania vzťahov medzi aktérmi procesu výstavby, najmä vzťah účastníkov konania a stavebného úradu. Tiež pripomienky týkajúce sa použitia správneho poriadku. Precizujú sa aj procesné a prechodné ustanovenia tak, aby bol zákon prehľadnejší a procesne jasnejší. Oba návrhy zákonov pôjdu do opakovaného MPK, ktoré by malo byť spustené začiatkom júla.

Ďalšou témou, ktorá bola predstavená členom Hospodárskej a sociálnej rady SR a Americkej obchodnej komory, bol pripravovaný model nájomného bývania s garanciou štátu. Neformálne stretnutie vytvorilo priestor na otvorenú a konštruktívnu diskusiu k implementácií uvedeného modelu, k jeho východiskám zmeny a potreby vzniku tohto segmentu. Nakoľko vnímame, že trh s bývaním potrebuje nájomné bývanie s cieľom výstavby dostupných bytov, je priam nevyhnutné túto tému otvoriť so všetkými dotknutými subjektmi. Podnety širokej verejnosti pomáhajú pri realizácií projektu, ktoré bude potrebné postaviť na prepracovaných legislatívnych základoch. A zároveň je nevyhnutné zapájať do projektu zamestnávateľov, ktorí k úspešnej realizáciu modelu výstavby ekonomicky dostupných bytov môžu pozitívne prispieť ich aktívnym prístupom voči ich zamestnancom.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona