Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Rokovanie s členmi Hospodárskej a sociálnej rady SR o stavebnom zákone

Na neformálnom stretnutí podpredsedu vlády Štefana Holého a štátneho tajomníka Martina Hypkého so zástupcami Hospodárskej a sociálnej rady SR a Americkej obchodnej komory, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2021, bola predmetom aj informácia o stave prípravy a zapracovávania pripomienok k návrhom pripravovaných dvoch stavebných zákonov. Oba návrhy zákonov sú aktuálne v štádiu úprav. Najdôležitejšie úpravy v územnom plánovaní sa týkajú dohôd medzi úrovňami samosprávy, teda medzi obcami, mestami a samosprávnymi krajmi. Druhou témou, ktorá sa precizuje je nastavenie inštitútu územného plánu mikroregiónu, ktorý má pomôcť zlepšiť územné plánovanie na Slovensku najmä v oblastiach prirodzene vytvoreného mikroregiónu napríklad z dôvodu cestovného ruchu ale aj v oblastiach, ktoré dnes nie sú pokryté územnými plánmi. V oblasti výstavby sa zapracovávajú pripomienky, ktoré sa týkajú precizovania vzťahov medzi aktérmi procesu výstavby, najmä vzťah účastníkov konania a stavebného úradu. Tiež pripomienky týkajúce sa použitia správneho poriadku. Precizujú sa aj procesné a prechodné ustanovenia tak, aby bol zákon prehľadnejší a procesne jasnejší. Oba návrhy zákonov pôjdu do opakovaného MPK, ktoré by malo byť spustené začiatkom júla.

Ďalšou témou, ktorá bola predstavená členom Hospodárskej a sociálnej rady SR a Americkej obchodnej komory, bol pripravovaný model nájomného bývania s garanciou štátu. Neformálne stretnutie vytvorilo priestor na otvorenú a konštruktívnu diskusiu k implementácií uvedeného modelu, k jeho východiskám zmeny a potreby vzniku tohto segmentu. Nakoľko vnímame, že trh s bývaním potrebuje nájomné bývanie s cieľom výstavby dostupných bytov, je priam nevyhnutné túto tému otvoriť so všetkými dotknutými subjektmi. Podnety širokej verejnosti pomáhajú pri realizácií projektu, ktoré bude potrebné postaviť na prepracovaných legislatívnych základoch. A zároveň je nevyhnutné zapájať do projektu zamestnávateľov, ktorí k úspešnej realizáciu modelu výstavby ekonomicky dostupných bytov môžu pozitívne prispieť ich aktívnym prístupom voči ich zamestnancom.

Zdieľať článok
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email